Jeg kan støtte deg i å finne din vei.

De fleste av oss har det vanskelig i korte eller i lengre perioder i livet, og da kan det være godt  å snakke med en terapeut. En som er utenforstående, som lytter og som tåler. 

Terapi høres kanskje litt skremmende ut, men egentlig er det bare samtaler i et trygt rom med en person som har taushetsplikt og som kan hjelpe deg å sortere tanker, følelser og behov.

Kort ventetid

Ingen henvisning

Det kan være mange grunner til å søke støtte hos en Gestaltterapeut, og noen ganger er det ikke helt tydelig hva som er behovet.

Det kan for eksempel være lav selvfølelse, grensesetting, forventningspress, nedstemthet, sorg, skam, ensomhet, tomhet eller bare at det er vanskelig og ustabilt i livet.

Jeg ønsker å møte deg med  en respekt og åpenhet, og lytte til hva hele deg har å fortelle.


Gestaltterapeut under utdanning

Charlotte Haugene
 


Bestill time